دانلود فایل ( مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور

ادامه مطلب